Grunder för att fakturera

Grunderna för hur man ska fakturera ligger i lagstiftningen. Där finns det klart och tydligt angivet när man ska fakturera och vad för information som måste finnas med på alla fakturor.

Grundprincipen som man bör följa är att man fakturerar vid all försäljning till andra företag, myndigheter och dylikt – d.v.s. att det vid all försäljning till juridiska personer / andra näringsidkare finns en faktura som betalningsunderlag.

Sedan måste fakturan också vara korrekt utformad för att leva upp till Skatteverkets krav. Som ett minimum ska information om köparen och säljaren finnas med (namn, adress, momsnummer), fakturaspecifikation (vad som sålts, antal, när tjänsten utförts, styckpris, momssats, totalpris), liksom fakturadatum och fakturanummer. Vidare så måste hänvisning till momslagen, alternativt hänvisning till att köparen inte ska betala moms, finnas med vid försäljning till andra momsregistrerade EU-företag (då är momssatsen 0%).

Hjälp med att fakturera

Dessa är själva grunderna för att fakturera och det är något man måste ha full koll på innan man skriver ut sin första faktura, eftersom det är väldigt viktigt att göra allting rätt direkt. Om man är osäker kan man alltid vända sig till Skatteverket (som faktiskt ofta får oförtjänt dålig kritik när det gäller kundservice, deras telefonlinje (0771-567 567) är en mycket bra infokälla där man snabbt kan få svar på eventuella frågor man har.

Ett annat bra tips för att få hjälp med att fakturera är att använda sig av ett faktureringsprogram, något som gör att många av de saker som man måste tänka på görs automatiskt av programmet. Dessutom gör ett faktureringsprogram det enkelt att få ordning på kundregister, fakturaregister, löpnummer och så vidare.